RESURS


Brak dokumentacji resursu?

Żaden problem!


Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176) nakłada na użytkownika obowiązek oceny stanu technicznego posiadanych zasobów pod kątem ich żywotności.

W związku z powyższym pomagamy naszym klientom w zakresie określenia stopnia wykorzystania resursu czyli opracowujemy dokumentacje projektowanej żywotności eksploatacyjnej urządzenia dźwigowego.

Jak wygląda współpraca z naszymi partnerami:

  • Podczas pierwszego kontaktu mailowego prosimy o podanie podstawowych danych: ilość dźwigów wymagających resurs, producent oraz typ dźwigu, rok produkcji, ilość przystanków, oraz termin w jakim potrzebują Państwo otrzymać gotową dokumentację

  • Po otrzymaniu powyższych informacji przygotowujemy dla Państwo indywidualną ofertę w której poinformujemy o cenie przygotowania dokumentacji resursu

  • Kolejnym etapem jest wizyta u Państwa w celu sprawdzenia ksiąg rewizji dźwigu. Najczęściej wypożyczamy za pokwitowaniem księgi rewizji w celu szczegółowej weryfikacji podczas określania stopnia wykorzystania resursu

  • W niektórych przypadkach wymagana jest wizyta na dźwigu (w celu sprawdzenia licznika jazd lub weryfikacji  dokumentacji ze stanem faktycznym)

  • Ostatnim etapem jest dostarczenie klientowi gotowej dokumentacji stopnia wykorzystania resursu

Korzyścią dla Państwa jest obecność niezależnych ekspertów, którzy określą w jakim stanie technicznym są Państwa urządzenia oraz określą jakość przeprowadzanej konserwacji.

serwis@windy.szczecin.pl