PRZEGLĄD SPECJALNY


Wykorzystany resurs dźwigu lub jego podzespołu?

Żaden problem!


Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176) nakłada na użytkownika obowiązek oceny stanu technicznego posiadanych zasobów pod kątem ich żywotności.

W związku z powyższym pomagamy naszym klientom w zakresie wykonania przeglądu specjalnego (oceny stanu technicznego) urządzenia dźwigowego w przypadku wykorzystania zasobu eksploatacyjnego (wykorzystania resursu) dla całego dźwigu lub jego poszczególnych podzespołów.

Jak wygląda współpraca z naszymi partnerami:

  • Podczas pierwszego kontaktu mailowego prosimy o podanie podstawowych danych: dane dźwigów wymagających przegląd specjalny, m. in.: producent oraz typ dźwigu, rok produkcji, ilość przystanków, zakres oraz termin wykorzystania resursu (skan protokołu wyznaczenia resursu)

  • Po otrzymaniu powyższych informacji przygotowujemy dla Państwo indywidualną ofertę w której poinformujemy o cenie za usługę wykonania przeglądu specjalnego

  • Kolejnym etapem jest wizyta u Państwa w celu sprawdzenia ksiąg rewizji dźwigu. Najczęściej wypożyczamy za pokwitowaniem księgi rewizji w celu szczegółowej weryfikacji

  • Po wcześniejszym ustaleniu terminu wymagana jest wizyta na obiekcie i dokonanie przeglądu specjalnego urządzenia (w zależności od zakresu może to zająć kilka godzin, podczas których dźwig będzie wyłączony z eksploatacji)

  • Ostatnim etapem jest dostarczenie klientowi gotowej dokumentacji oceny stanu technicznego wraz z określonym nowym bezpiecznym czasem użytkowania (nowy resurs)

Korzyścią dla Państwa jest obecność niezależnych ekspertów, którzy określą w jakim stanie technicznym są Państwa urządzenia oraz określą jakość przeprowadzanej konserwacji.

serwis@windy.szczecin.pl